Regulamin wynajmu samochodu campingowego


 1. Minimalny wiek Najemcy i Kierowcy to 25 lat. Kierowcy z prawem jazdy kategorii B muszą być w posiadaniu tego dokumentu od minimum 3 lat, natomiast Kierowcy z prawem jazdy kategorii C muszą być w posiadaniu tego dokumentu od minimum 1 roku.
 2. Opłata za wynajem przekazywana jest przez Najemcę w dwóch transzach:
  I transza – opłata rezerwacyjna w wysokości min. 20% całkowitej opłaty, jednak nie mniej niż 800 PLN – przekazywana przy rezerwacji.
  II transza – opłata zasadnicza stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana najpóźniej w dniu przekazania samochodu campingowego Najemcy.
 3. W przypadku gdy całkowita kwota najmu nie przekracza 800 PLN brutto kwota zaliczki i opłaty dopełniającej ustalana jest z Najemcą indywidualnie.
 4. Za wystąpienie szkody komunikacyjnej lub zniszczenie pojazdu nie przekraczające 5000 PLN brutto odpowiada Najemca. Równowartość tej szkody potrącana jest z depozytu.
 5. Odpowiedzialność za szkody komunikacyjne lub zniszczenie pojazdu ponad 5000 PLN brutto powoduje całkowitą utratę depozytu przez Najemcę.
 6. Najemca za szkody powstałe w okresie obowiązywania umowy najmu odpowiada do wysokości depozytu.
 7. W samochodzie campingowym obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 8. Zgoda na przewóz pojazdem zwierząt jest rozpatrywana przez Wynajmującego indywidualnie.
 9. Najemca nie może użytkować pojazdu w następujących celach: udział w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych; pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności; do dalszego wynajmu; do innych celów które wykraczają poza postanowienia umowy, a w szczególności do celów nie związanych z jazdą.
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter